Radionice namjenjene jačanju turističkih kapaciteta i razvoju turizma na seoskim gospodarstvima

U okviru projekta Cross-marketing u prekograničnom području CMAB ( IPA-prekogranični program Mađarska-Hrvatska) u organizaciji Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje u Osijeku organizirana je radionica velika i mala događanja u turizmu na kojoj je predavač bio dr.sc. Hrvoje Carić sa Instituta za turizam. Važnjost događanja u turizmu, doprinos unapređenju destinacijskog imidža, produženje turističke sezone, povećanje potrošnje posjetitelja bile su teme o kojima se govorilo. U okviru projekta Turistika koji provodi udruga Slap uz partnerstvo sa DDRFK iz Pesca i općinom Erdut održane su radionice koje su namjenjene jačanju kapaciteta pružateljima turističkih usluga. Cilj je stvoriti interesno partnerstvo ključnih dionika, razviti pakete turističkih usluga koji će biti prilagođeni suvremenim trendovima i zahtjevima ciljanih tržišta, te pokrenuti rad virtualne turističke agencije Panona adventure. Predavači su bili dr.sc. Hrvoje Carić i Robert Baćc iz Istre. Predavanje je bilo posebno zanimljivo za one koji se bave razvojem turizma na seoskim gospodarstvima gdje su prisutni razmjenili svoja iskustva i ideje, a bili su i predstavljeni primjeri kako se to radi u Austriji ili Njemačkoj. Kako privući i zadržati gosta, koliko su bitni marketing i oglašavanje u turizmu i kako sve to upakirati u doživljaj koji će svaki gost konzumirati i ponijeti sa sobom kao nezaboravnu uspomenu. Nužni su osmijeh, ljubaznost, kvaliteta, profesionalnost u radu i komunikacija sa svakim gostom. Jelena Eklemović, osoba na stručnom osposobljavanju PORC-u Erdut
Skip to content