Realizovan projekt ,,Europska os Zapad-Istok“ ( European AWE) FINANSIRAN U OKVIRU Programa ,,Europa za građane“

 U okviru European AWE organizirano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa ,,Europa za građane“ : Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za sudjelovanje  građana u izradi europskih politika. Na sastancima je radilo više od 360 građana iz 5 zemalja Europske Unije i zemalja kandidata za ulazak u EU. Međunarodna konferencija ,,Europska os Zapad-Istok“, održana je na mjestima i objektima od povijesnog i kulturnog značaja u Sremskim Karlovcima u Srbiji, u periodu 06.-08. 09. 2019. 10 partnera iz 5 zemalja sa preko 200 sudionika iz zemlje i inozemstva radilo je na trodnevnoj međunarodnoj konferenciji ,,Europska os Zapad-Istok“. Tijekom Konferencije partneri su imali priliku da prezentiraju svoje lokalne zajednice i razmjene informacije o razvojnim planovima. Građani su u Karlovačkoj gimnaziji u formi grupnog rada uzeli učešća na 6 međunarodnih radionica na prioritetne teme Programa ,,Europa za građane“,  kao i na teme u oblasti vinarstva i marketinga vina u EU. U Kancelariji vodećeg partnera ,,Dunav 1245“ je održana međunarodna radionica, dok su u zgradi Magistrata svi partneri potpisali Memorandum o suradnji, kao formalnom temelju daljnje suradnje. Projekt i međunarodnu konferenciju je realiziralo udruženje ,,Dunav 1245“ iz Sremskih Karlovaca u ulozi vodećeg partnera i domaćina, u suradnji sa općinom Sremski Karlovci, dok su partneri bili: općina Toreš Novaš- Portugal, Mesna općina Novo Mesto, DRPD Novo Mesto – Slovenija, općina Tivat – Crna Gora, Grad Ludbreg, KUD ,,Anka Ošpuh“  Ludbreg – Hrvatska, te općina Erdut i Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut LRA d.o.o. – Hrvatska.
Skip to content