Serija predavanja u organizaciji Poljoprivredne savjetodavne službe, Poljoprivrednog instituta Osijek i PODUZETNIČKO-RAZVOJNOG CENTRA OPĆINE ERDUT

 • VIŠESTRUKA SUKLADNOST
 • DOBRI POLJOPRIVREDNI I OKOLIŠNI UVJETI
 • OBAVEZNI ZAHTJEVI ZA UPRAVLJANJE
 • INTEGRIRANA PROIZVODNJA
 • IZBOR SORTIMENATA ZA PROLJETNU SJETVU PI OSIJEK
 • LEGALIZACIJA OBJEKATA
Ovo su bile teme predavanja , koje je održano 11.02.2013. godine u KZC-u Milutin Milanković u Dalju čija su ciljna skupina bili poljoprivredni proizvođači na našem području. Pradavanje je organizirano u partnerskom odnosu Poljoprivredne savjetodavne službe, Poljoprivrednog instituta Osijek i PODUZETNIČKO-RAZVOJNOG CENTRA OPĆINE ERDUT. Ispred PSS predavanje su održali Juraj Klarić i Tomislav Koturić, koji su se fokusirali prvenstveno na integriranu proizvodnju i višestruku sukladnost. Integrirana proizvodnja ratarskih kultura je sustav uzgoja koji podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih,ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivijim mjerama. Cilj integrirane proizvodnje ratarskih kultura je proizvodnja koja vodi računa o:
 • smanjenju onečišćenja tla, vode i zraka, odnosno čuvanju okoliša i prirodnih staništa,
 • čuvanju i poticanju plodnosti tla;
 • čuvanju i poticanju biološke raznolikosti te poticanju prirodnih mehanizama regulacije;
 • optimalnoj uporabi agrokemikalija obzirom na nutritivna i toksikološka svojstva hrane;
 • zaštiti radnika (poljoprivrednika) prilikom rukovanja sredstvima za zaštitu bilja;
 • ekonomskoj održivosti sustava proizvodnje.
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju kod nas započinje primjena Zajedničke poljoprivredne politike EU. Jedan od najvažnijih elemenata Zajedničke poljoprivredne politike EU su izravna plaćanja, koja su vezana uz poštivanje uvjeta višestruke sukladnosti. Ti su uvjeti vezani uz zaštitu okoliša, zdravlje ljudi, životinja i bilja te dobrobit životinja, kao i uz dobru poljoprivrednu praksu. Nepridržavanje uvjeta višestruke sukladnosti ima za posljedicu smanjenje ili potpuno obustavljanje isplate izravnih plaćanja i određenih mjera ruralnog razvoja. Važno je istaći da će se svim poljoprivrednicima pomoći u pogledu stjecanja znanja i vještina za ispravnu primjenu navedenih pravila i to putem ovcakvih radionica ili individualnih savjetovanja koje obavljaju kompetentni stručnjaci. Ispred Poljoprivrednog instituta Osijek predavanje je, poljoprivrednicima, održao Branimir Šimić. Predavanje je imalo osvrt na sortiment iz njihove ponude i to u širokoj paleti sorti kukuruza, suncokreta, pri tome se analizirala agrotehnika kod ovih kultura kao i osobine pojedinih područja u našem kraju. U Dalju, 11.02.2013. dipl.ing.agr.Siniša Bulajić
Skip to content