SISTEM STRATEŠKOG PLANIRANJA I PROVEDBA STRATEGIJA RAZVOJA

Predstavnica  Poduzetničko – razvojnog centra Općine Erdut lokalne razvojne agencija Dalj  Bojana Orsić sudjelovala je  na skupu zajednice praktičara koji je  u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja organiziran sa predstavnicim svih kantona u FBiH, a na temu strateškog planiranja i upravljanja razvojem, te značaja razvoja kapaciteta za pripremu i upravljanje projektima. Zajednica praktičara održala se u periodu od 30.5.-1.6.2016 u Neumu.

Imajući u vidu značajna iskustva Općine Erdut u privlačenju projekata iz EU fondova, smatrali su  da bi bilo izuzetno korisno ukoliko bi se  predstavnik  našeg PORCa pridružio i kratko prezentirao iskustva, naučene lekcije i izazove s kojima se suočavamo.

Projekat integriranog lokalnog razvoja je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i UNDP-a u BiH, koji za cilj ima standardizaciju i poboljšanje sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Rade na svim nivoima u BiH, primarno sa lokalnim nivoom (preko 40 općina i gradova), a u zadnje vrijeme su intenzivirali rad sa kantonima te trenutno djeluju u  svih 10 kantona u FBiH, kroz podršku u izradi i implementaciji strategija razvoja.

Skup je pozitivan u smislu vidljivosti djelovanja Centra kao i dobra osnova za dalje umrežavanje i kreiranje mogućih partnerstava na budućim projektima.

Bojana Orsić

Skip to content