Sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana volontera

Općina Erdut u partnerstvu sa Centrom za mlade Dalj provodi projekt „Da li umijemo da se razumijemo?“. Projektom, koji traje 9 mjeseci, predviđeno je nekoliko aktivnosti u kojima su glavni dionici mladi sa područja općine Erdut. Prva projektna aktivnost je sudjelovanje na obilježavanju Međunarodnog dana volontera u Osijeku. Dana 07.12. 2015. članovi i volonteri Centra za mlade Dalj sudjelovali su na Regionalnoj konferenciji organizacija civilnoga društva Slavonije i Baranje pod nazivom „Vrline solidarnosti“. Konferencija je održana u sklopu obilježavanja Međunarodnog dana volontera u okviru Šalter programa, a organizator konferencije je Volonterski centar Osijek. Članovi udruge i volonteri imali su priliku upoznati ljude, članove raznih organizacija civilnoga društva, koji su svojim volonterskim angažmanom odigrali ulogu najsnažnijeg čuvara europskog koncepta solidarnosti tijekom izbjegličke krize. Na konferenciji se raspravljalo i o budućnosti temeljnih Europskih vrijednosti, o dodatnom osnaživanju uloge OCD-a u osiguravanju adekvatnih odgovora na krizu, te o temama važnim za održivost i razvoj civilnoga društva , primjerima dobre prakse socijalnog poduzetništva i društveno-korisnog učenja te novih oblika ulaganja u razvoj civilnoga društva. Milica Sevkić, voditeljica projekta
Skip to content