U NOVIM PROSTORIJAMA PORC-A ODRŽAN SASTANAK UDRUGE VINARA I VINOGRADARA ERDUT – PODUNAVLJE

Dana 21.10.2014. u novim prostorijama Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut održan je sastanak Udruge vinara i vinogradara Erdut Podunavlje. Udruga vinara i vinogradara Erdut-Podunavlje osnovana je 2011. godine sa ciljem njegovanja tradicionalnih običaja vezanih za vinarstvo i vinogradarstvo, prezentaciju i promociju vina Erdutskog vinogorja, promocanja kvalitete u proizvodnji vina i vinske ceste Erdutskog vinogorja itd. Na sastanku su bili prisutni predstavnici općine Ertut, Poduzetničko razvojnog centra općine Erdut, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, kao i Udruge vinara i vinogradara Erdut – Podunavlje. Nastavak procesa brendiranja i predstavljanje znaka Erdutskog vinogorja, kao i aktualan odobreni projekt iz Vinske omotnice – Mjera promidžbe na tržištima trećih zemalja bile su teme održane prezentacije. Odobrene aktivnosti su vezane za objavljivanje reklama u medijama, ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, izrada i distribucija promotivnih materijala i ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištu trećih zemalja. Predavač je bila Ivana Jurić iz Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje. Poduzetničko razvojni centar općine Erdut Jelena Eklemović, dipl.menadžer u turizmu

Galerija slika

Skip to content