Uspješno završena prva faza projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

  U Zagrebu je nedavno održana završna konferencija projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), na kojoj su sudjelovali i predstavnici Poduzetničko-razvojnog centra Općine Erdut lokalne razvojne agencije d.o.o. Ovime je zaključena prva faza provedbe projekta stvaranja mreže BOND.     Osnovni cilj projekta je povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća pogotovo „start-up“ poduzeća temeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.     Mreža BOND nastala je kao rezultat provođenja aktivnosti u okviru  projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija i trenutno okuplja 58 članica odabranih temeljem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu koji je HAMAG-BICRO objavila u srpnju 2017. godine.     BOND je jedinstvena mreža različitih vrsta poduzetničkih potpornih institucija (PPI) čija je zadaća pružanje potpore poduzetnicima i predstavlja platformu za sveukupni razvoj kapaciteta i kvalitete usluga PPI, a poduzetnicima pruža objedinjeni pristup poslovnim znanjima, vještinama, partnerima, informacijama i uslugama važnima za pokretanje i razvoj poslovanja. Na ovaj se način BOND ujedno pozicionira i kao strateški partner donosiocima razvojnih politika i mjera za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj.         Članice Mreže BOND razlikuju se prema vrsti i tipu poduzetničkih potpornih institucija: razvojne agencije (lokalne, regionalne i razvojne agencije određene djelatnosti), poduzetnički centri, poslovni inkubatori (poduzetnički inkubatori, inkubatori za nove tehnologije), poduzetnički akceleratori, tehnološki parkovi, centri kompetencija.

Svrha Mreže BOND je sljedeća:

 • Osigurati odgovarajuću podršku poslovanju poduzetničkim potpornim institucijama u RH unutar kojih poduzetnici mogu koristiti različite usluge za unapređenje svog poslovanja;
 • Potaknuti standardizaciju, specijalizaciju te daljnji razvoj poduzetničkih potpornih institucija u okviru Mreže unutar kojih će poduzetnici moći koristiti različite specijalizirane resurse potrebne za njihov rast i razvoj.

Aktivnosti projekta bile su podijeljene u 4  grupe aktivnosti:

 1. Pripremne aktivnosti za razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija
 2. Aktivnosti uspostave, unaprijeđena i širenja Mreže poduzetničkih potpornih institucija
 3. Promotivne i potporne aktivnosti
 4. Praćenje provedbe i vrednovanje
 

Glavni rezultati projekta su:

uspostavljena Mreža poduzetničkih potpornih institucija – uspostavljen trening sustav i provedene edukacije za poduzetničke potporne institucije – uspostavljena edukacijsko-komunikacijska platforma za poduzetničke potporne institucije – uspostavljeno 5 pilot-usluga za poduzetnike:
 1. Standardizacija pružanja usluge savjetovanja poduzetnika početnika
 2. Razvoj mreže mentora
 3. Decentralizacija usluga HAMAG-BICRO-a
 4. Dijagnostički alat za PPI-e;
 • Alat za procjenu inovacijskog profila poduzetnika i stanja poslovanja poduzeća u kontekstu određenih aspekata poslovanja te
 • Alat za procjenu tehnološke spremnosti poduzeća te tehnološke spremnosti potencijalnog inovativnog projekta navedenog poduzeća.
 1. Pilot-usluga usmjerena na osobe s invaliditetom
    S ponosom ističemo da je Poduzetničko-razvojni centar Općine Erdut lokalna razvojna agencija d.o.o. član mreže BOND te ima mogućnost doprinosa standardizaciji usluga i stvaranju pozitivnog poslovnog okruženja. Zaposlenici centra su tijekom cijelog perioda provedbe aktivno sudjelovali u provedbi aktivnosti na projektu, te pohađali niz edukacijskih radionica, s ciljem podizanja vlastitih kompetencija.     Možemo napomenuti da se izuzetno radujemo nastavku projekta i daljnjoj dobroj suradnji sa Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo inovacije i investicije na unaprjeđenju kompetencija u području razvoja malog i srednjeg poduzetništva.   U Dalju, 14.10.2019. godine   PODUZETNIČKO-RAZVOJNI CENTAR OPĆINE ERDUT LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA d.o.o. Siniša Bulajić, dipl.ing.agr.
Skip to content