ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „Da li umijemo da se razumijemo“

Projekt „Da li umijemo da se razumijemo?“ provodi općina Erdut u partnerstvu sa udrugom Centar za mlade Dalj, a sufinanciran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Opći cilj projekta je osnaživanje udruga mladih i za mlade s područja općine Erdut. Dana 15.07.2016. godine održana je završna konferencija projekta. Sudionici završne konferencije bili su mladi volonteri s područja općine Erdut, te predstavnici općine Erdut- nositelja projekta , predstavnici i članovi udruge Centar za mlade Dalj- partnera na projektu, kao i predstavnici Poduzetničko-razvojnog centra općine Erdut- lokalne razvojne agencije d.o.o.- suradnik na projektu. Na završnoj konferenciji projekta predstavljena je unutrašnja evaluacija projekta koju je provela udruga Centar za mlade Dalj u suradnji sa Poduzetničko-razvojnim centrom općine Erdut- lokalnom razvojnom agencijom d.o.o., te su prisutnima predstavljeni anketnog upitnika analize potreba i volontiranja mladih u zajednici.  Milica Sevkić, voditeljica projekta
Skip to content