ZIMSKA PREDAVANJA ZA POLJOPRIVREDNIKE

Dana 03.02.2016. godine u Kulturnom i znanstvenom centru Milutin Milanković  s početkom u 10 sati održano je treće po redu zimsko predavanje za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Erdut. Već tradicionalan ciklus predavanja informativno edukativnog karaktera i ove godine je pripremljen za poljoprivrednike naše općine. Na ovoj  radionici gosti  predavači su bili Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba, Syngenta kao sjemenska kuća, te SBERBANK d.d.
Predstavnik Syngente kao sjemenske kuće predstavio je novine u paleti proizvoda hibrida kukuruza, pšenice i suncokreta sa posebnim osvrtom na novu tehnologiju u proizvodnji kukuruza pod nazivom POWER CELL. Glavna prednost ovih hibrida je mnogo veća hranidbena vrijednost u odnosu na ostale, te dodatna svojstva u kombinaciji ili STAY GREEN efekt ili STAY YANG efekt. Kombinacija ovih osobina je zastupljena kod hibrida u ovisnosti o njigovoj namjeni. Power cell efekt generalno kod svih hibrida povećava hranidbenu vrijednost, stay green efekt omogućuje zadržavanje biljci duže zelenu boju, što u konačnici utječe na povećanu fotosintetsku efikasnost i veću akumulaciju suhe tvari. Stay yang efekt je posebno značajan za hibride koji se siliraju jer omogućuje sporije sušenje hibrida koji se siliraju.
Predavanje Savjetodavne službe je poseban akcenat imalo na novosti i odgovarajuće promjene u području višestruke sukladnosti odn. GAEC skupinu propisa koji se odnose na zaštitu okoliša, voda i biljnog svijeta. Tu se naglašavaju neki od bitnih elemenata gospodarenja otpadom u poljoprivredi, prije svega stajskim gnojem (tekućim i čvrstim). Novi pravilnici između ostalog govore o tome da poljoprivredni proizvođači će od 01.07.2017. imati obvezu da imaju takve spremnike za gnojnicu koji će imati kapacitete 6 mjesečnog skupljanja gnoja. Pored ostalog se navodi i mogućnost da poljoprivrednici mogu, radi zaštite vodenih tokova, prodati višak gnoja, ali o tome moraju imati pismeni dokaz, npr. ugovor sa drugim poljoprivrednim proizvođačem o raspodjeli gnoja na njegovim površinama.
Predstavnica SBERBANK d.d. predstavila je poslovanje banke u Republici Hrvatskoj, te važan segment tog poslovanja, a to je mogućnost kreditiranja poljoprivrednika.
Radionica je bila interaktivnog karaktera na kojoj su poljoprivredni proizvođači postavljali pitanja, te komentirali aktualno stanje u poljoprivredi. To je još jedan dokaz interesa za poljoprivrednu proizvodnju, nove trendove i postignuća, kao i za nova prava i obveze koje sa sobom nosi članstvo Republike Hrvatske u EU.

U Dalju, 03.02.2014.
Siniša Bulajić, dipl.ing agr.

Skip to content